Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 2005/2006
- Primi inter pares

Uwaga - po kliknięciu w miniaturki obrazki otwierają się w nowych oknach,
które zamykają się po kliknięciu w otwarty obrazek.

Abiturienci 2005/2006 - wyniki egzaminu maturalnego

Do klas trzecich w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 256 uczniów. Do matury przystąpiło 255 uczniów. Egzaminy pisemne zdali wszyscy abiturienci, dwóch nie zdało egzaminu ustnego. Aż 99% uczniów zdobyło indeksy wyższych uczelni, 86% uczniów dostało się na studia dzienne.Trzy osoby rozpoczęły dalszą naukę w szkołach policealnych. Dwie osoby studiują w Wielkiej Brytanii.


Wyniki egzaminu maturalnego - średnia zdobytych punktów w porównaniu ze średnią w Warszawie:

  

Liczba uczniów przyjętych na wyższe uczelnie w roku akadmickim 2006/2007:
Olimpiady, konkursyUczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
  • Katarzyna Kopyłowska kl. III A - 5,0
  • Marta Krupińska kl. III C - 5,0
  • Paulina Dawidziuk kl. II G - średnia 4,83


Katarzyna Kopyłowska z kl. III A otrzymała za wyniki w nauce Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Osiągnięcia sportoweZdjęcia związane z osiągnięciami naukowymi i sportowymi:

Galeria - Osiągnięcia (2005/2006)

Galeria - Drużyny sportowe (2005/2006)