Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 2011/2012
- Primi inter pares

Zdjęcia z wydarzeń i uroczystości znajdują się na stronie Galeria.


Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:
  • Kolejko Zofia kl. IIIf, średnia ocen - 4,93
  • Przymus Dagmara kl. IIe, średnia ocen - 4,86
  • Bobrowski Rajmund kl IIIe, średnia ocen - 4,83
  • Biernat Mateusz kl. IIIe, średnia ocen - 4,75
  • Olszewski Marcin kl. III F, średnia ocen - 4,75