Archiwum 2013/2014

Zdjęcia z wydarzeń i uroczystości znajdują się na stronie Galeria.

Uwaga - po kliknięciu w miniaturki zdjęcia otwierają się w nowych oknach,
które zamykają się po kliknięciu w otwarte zdjęcie.Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża Szkolny Klub Ośmiu „Dąbrowski" - Młodzieżowy Wolontariat (2013/2014)


Wolontariat w naszym liceum działa od roku 1998, a od 2004 roku funkcjonuje w oparciu o Autorski Program Edukacji Humanitarnej, opracowany przez panią prof. Renatę Tulę, wieloletnią opiekunkę Klubu Ośmiu „Dąbrowski”.
Pełne motto Programu brzmi: „Edukacja Humanitarna – integracja działań młodzieży i pracowników szkoły na rzecz niesienia pomocy potrzebującym, tak na terenie naszej szkoły, jak i poza nią.”
Wyróżniającym elementem programu jest to, że angażuje do działań charytatywnych całą naszą społeczność szkolną: młodzież, absolwentów, którzy po ukończeniu szkoły nadal nas wspierają, dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji, woźnych, dozorców, naszych wieloletnich przyjaciół z ośrodków samorządowych.

Celem programu jest:
 1. Zaznajamianie uczniów z całokształtem działalności niezależnej organizacji humanitarnej PCK i działającej na rzecz młodzieży Fundacji Świat na TAK.
 2. Kształtowanie działalności społecznej uczniów, wyrabianie postaw gotowości niesienia bezinteresownej pomocy innym.
 3. Kształtowanie motywacji do współpracy zespołowej i podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia, przeciwdziałania szkodliwym nałogom wśród młodzieży.

Aby w pełni wykorzystać zainteresowania i umiejętności młodzieży, pracujemy w grupach roboczych, które powstają w zależności od aktualnych potrzeb i inwencji wolontariuszy.

Zajmujemy się m.in.
 • współpracą z Warszawskim Szpitalem Dla Dzieci im. M. Kopernika,
 • współpracą z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Chorych Na Padaczkę,
 • współpracą ze świetlicą Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na Tamce,
 • akcją Honorowy Dawcy Krwi „Sanguis”,
 • współpracą z Fundacją Świat na TAK,
 • współpracą z Samorządem Szkolnym, SKS i biblioteką szkolną,
 • sekcją plastyczno-artystyczną,
 • pomocą na rzecz zwierząt.


Co daje nam szkolny wolontariat? Z pewnością możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności charytatywnej na terenie szkoły i poza nią, oswaja z niepełnosprawnością, odmiennością rasową, kulturową i społeczną czy wreszcie pozwala nabyć umiejętności planowania pracy, wykonywania zadań i wywiązywania się z przyjętych obowiązków.

Pracę Klubu Ośmiu „Dąbrowski" - Młodzieżowy Wolontariat doceniła stołeczna komisja, czyniąc go zwycięzcą XXI edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych" pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpiło 19 maja 2014 roku w Sali Kongresowej PKiN.

Opiekunkami szkolnego wolontariatu są pani prof. Maria Renata Tuła i pani prof. Agnieszka Korona-Ignatowicz.

Na szczególne wyróżnienie za nadzwyczajne zaangażowanie w pracę szkolnego wolontariatu zasługują Sylwia Burzyńska z klasy 2g oraz Iwona Elińska z klasy 2b.


Szkolny teatr Nie-Na-Żarty (2013/2014)

W roku szkolnym 2013/2014 szkolny Teatr Nie-Na-Żarty odniósł dwa znaczne sukcesy na festiwalach teatralnych. Od listopada 2013 r. przygotowywaliśmy sztukę pod tytułem „Tylko nie mów” nikomu autorstwa wystawianej już u nas Agnieszki Skotnickiej. Spektakl porusza problem choroby alkoholowej i uwikłania całej rodziny w sprawy z nią związane - także problem współuzależnienia.

Wystąpili:
Natalia - Magdalena Kubowicz, klasa 1b
Kryśka - Izabela Sowińska, klasa 1f; Monika Sznajder, klasa 1a
Matka - Krystyna Maciejewska, klasa 2a; Marta Sitkiewicz, klasa 2g
Ojciec- Szymon Krasuski, klasa 1b; MaciejSalwin, klasa 1a
Michał- Wiktor Piechowski, klasa 1a
Bartosz - Maciej Chlebny, klasa 1a
Maciek- Maciej Margula, klasa 1a
Klientka - Zuzanna Stachowska, klasa 1b
Kamila-Julia Czerwińska, klasa Id; Patrycja Trzos, klasa 1a
Kaśka - Klaudia Perzanowska, klasa If; Aleksandra Krasnodębska, klasa 2g

Nasz spektakl został wyróżniony na Mazowieckim Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Asteriada (nie przyznano miejsca I, lecz jedynie II, III i wyróżnienie). Natomiast na Śródmiejskim Festiwalu Talentów zajęliśmy II miejsce.

W pierwszym semestrze szkolny teatr kontynuował pracę nad „Tangiem" według sztuki Sławomira Mrożka, rozpoczętą w poprzednim roku szkolnym. Wystawiliśmy je w szkole, podczas uroczystości Dnia Patrona (13 listopada 2013 roku) oraz dwukrotnie na Scenie Młodych w Domu Kultury Muranów (30 stycznia 2014 roku i 6 lutego 2014 roku) - dla rodziców, przyjaciół i wszystkich, którzy przyszli zachęceni ogłoszeniami w prasie lokalnej.

Wystąpili:
Artur – Michał Łukawski, klasa 2d; Jan Werbanowski, klasa 1e
Babcia Eugenia - Krystyna Maciejewska, klasa 2a; Aleksandra Krasnodębska, klasa 2g
Eleonora - Aleksandra Cacko, klasa 3a; Marta Sitkiewicz, klasa 2g
Ala - Aleksandra Piegat, klasa 3c; Patrycja Goździcka, klasa 3a
Stomil - Maciej Witkowski, klasa 3a
Wujcio Eugeniusz - Krzysztof Ślasa, klasa 3a
Edek - Wiktor Piechowski, klasa la; Piotr Skolimowski, klasa 3e

W drugiej połowie kwietnia 2014 roku rozpoczynamy prace nad sztuką, którą napiszemy jako zespół.
Opiekunką szkolnego teatru jest pani prof. Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk.


Samorząd szkolny (2013/2014)

Najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcia samorządu:
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie debaty dla kandydatów do samorządu szkolnego, a następnie zorganizowanie wyborów przewodniczącego szkolnego samorządu.
 2. Udział uczniów klasy la w warsztatach „ Nastolatek w samorządzie" prowadzonych przez Centrum Komunikacji Społecznej.
 3. Zgłoszenie uczniów do I etapu Śródmiejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 2014. Naszą szkołę reprezentowała Tatiana Zalewska z klasy 2b.
 4. Zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników.
 5. Przygotowanie andrzejek i salonu wróżb. /li>
 6. Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla ofiar kataklizmu na Filipinach.
 7. Kontynuacja akcji „szczęśliwy numerek".
 8. Reprezentowanie szkoły w obradach Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście. Przedstawicielami uczniów byli Artur Podgórzak z klasy 2b i Jakub Choromański z klasy 2c. Uczniowie brali udział w organizacji śródmiejskiego turnieju siatkówki i w pracach komisji do spraw rozwijania Internetu bezprzewodowego w śródmiejskich szkołach.
Samorządem opiekują się pani prof. Ewa Duchnik i pani prof. Małgorzata Piskorz.
Przewodniczącą samorządu szkolnego jest Paulina Pawlina z klasy 2b, zastępcami Katarzyna Łozińska z klasy 2f i Szymon Pu kos z klasy 2e.


Szkolna biblioteka (2013/2014)

Najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcia szkolnej biblioteki:
 • 10 i 11 października 2013 roku w ramach 42. Warszawskiej Jesieni Poezji odbyły się lekcje poetyckie z udziałem poetów duńskich i polskich,
 • 14 grudnia redaktorzy czasopisma „Propozycje" zorganizowali coroczną Wigilię Literacką, na którą zaproszono też sympatyków i byłych redaktorów czasopisma - absolwentów XXXVII LO,
 • 10 marca klasa ia z panią profesor Anną Gdak i panią profesor Jadwigą Gaudasińską uczestniczyła w Konferencji Katyńskiej w Sali Kolumnowej Sejmu RP,
 • 4 kwietnia uczniowie wzięli udział w 14. Światowym Dniu Poezji w Muzeum Literatury na Starym Mieście.

 • Biblioteką opiekują się pani prof. Jadwiga Gaudasińska i pani prof. Ewa Jasiczek.


Czasopismo „Propozycje" (2013/2014)

W tegorocznych numerach gazetki znajdowały się stałe rubryki, takie jak „Twórczość Dąbrowszczaków", „Perły są wśród nas" czy „Spojrzenie z okna XXXVII LO". Nie zabrakło również zmian, pojawił się cykl artykułów „Przyroda polska".
Gdy w szkole coś się działo, byliśmy tam. Na łamach „Propozycji" umieszczane były reportaże i fotorelacje z najważniejszych uroczystości: wyjazdu integracyjnego klas pierwszych, Dnia Patrona, Jasełek, Dnia na Tak czy Festiwalu Talentów. Przeczytać można było również wywiad z nowo wybranym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
„Propozycje" zasłużyły się także podczas przygotowywania 11 edycji Fresh Form Film Festiwal. Część z członków redakcji spędziła kilkanaście godzin nad opracowaniem i wydrukowaniem broszury festiwalowej, wydanej w nakładzie 260 sztuk.
Oprócz standardowej, redakcyjnej pracy, młodzi dziennikarze naszego czasopisma wzięli udział w kilku ciekawych projektach organizowanych przez fundację Nowe Media.
Pierwszy z nich polegał na współpracy „Propozycji" z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła 11 w Wilnie. Wspólnie przygotowaliśmy film pt. Szkoła przyszłości. Jaka będzie za 10, 100 lat. Można w nim zobaczyć i usłyszeć wypowiedzi Dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszego liceum oraz wypowiedzi przedstawicieli strony litewskiej. Nasze reprezentantki, Monika Staszczak i Anna Smolińska, w grudniu wyruszyły do Wilna, by podczas Polsko-Litewskiego Forum Młodych Dziennikarzy zaprezentować przed szerszą publicznością przygotowany film. Do Polski dziewczyny powróciły z I miejscem i nagrodą dla całego zespołu pracującego nad tym projektem, jaką była wspólna wycieczką z uczniami litewskiego gimnazjum.
Kolejna inicjatywa, o której warto wspomnieć, to udział w projekcie „Dziennikarze warszawscy". Michalina Bujnowska, Tatiana Zalewska i Maciej Witkowski spędzili kilka tygodni nad przygotowaniem interaktywnego i multimedialnego przewodnika po Warszawie śladami wybitnych dziennikarzy, którzy zawodowo i prywatnie związani byli z miastem. Oprócz zespołu z XXXVII LO nad projektem pracowali uczniowie XXII LO im. Jose Marti i II LO im. Stefana Batorego. Podczas cotygodniowych spotkań z opiekunem, panem Krzysztofem Boczkiem, brali oni udział w warsztatach dziennikarskich. Głównym zadaniem uczestników było przeprowadzanie rozmów z bliskimi współpracownikami i przyjaciółmi poszczególnych dziennikarzy. Mieliśmy więc okazję do rozmowy z byłym ambasadorem węgierskim w Polsce, Akosem Engelmayerem, czy znanymi i czynnymi zawodowo dziennikarzami: Danielem Passentem, Wojciechem Maziarskim i Tomaszem Wróblewskim. Projekt okazał się sukcesem, a jego efekty zobaczyć można na stronie internetowej: www.dziennikarzewarszawscy.pl.

Opracowała: Tatiana Zalewska, klasa 2b


Spotkanie z profesorem Witoldem Kieżunem (czerwiec 2014 r.)

13 czerwca 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z profesorem Witoldem Kieżunem, wybitnym ekonomistą, żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego, więźniem sowieckich łagrów.


Wycieczka do Petersburga (czerwiec 2014 r.)

W pierwszym tygodniu czerwca grupa uczniów z naszego liceum oraz liceum im. Kazimierza Wielkiego wybrała się do Rosji. Tym razem celem naszej podróży był Sankt Petersburg, najsłynniejsze obok Moskwy miasto rosyjskie. Wyjazd zorganizowała pani prof. Kinga Szkurłat, która - wraz z panem dyrektorem Bogdanem Madejem - opiekowała się nami podczas całej wycieczki.
Gdy dojechaliśmy na miejsce, było pochmurno. Po ponad dwudziestu godzinach spędzonych w autokarze starczyło nam sił jedynie na krótki spacer Newskim Prospektem - główną ulicą miasta. Następnego dnia pogoda diametralnie się zmieniła. Zrozumieliśmy, co miał na myśli Dostojewski, pisząc o słynnym petersburskim upale, jednej z przyczyn udręczenia Rodiona Raskolnikowa. Zwiedziliśmy pełne przepychu prawosławne cerkwie, poznaliśmy bliżej historię miasta, mieliśmy również okazję płynąć statkiem po Newie i na własne oczy zobaczyć krążownik Aurora - legendarny statek, z którego wystrzał był sygnałem do rozpoczęcia rewolucji październikowej.
W Petersburgu do północy było jasno, a my oglądaliśmy zwodzone mosty na Newie. Zwiedzając Pitra (jak potocznie zwykło się nazywać Sankt Petersburg), zatrzymaliśmy się pod monumentalnym pomnikiem cara Piotra I, który został opisany przez Adama Mickiewicza w „Dziadach":
Kolejnym symbolem carskiej władzy, który zobaczyliśmy (niestety tylko z zewnątrz), był Pałac Zimowy, który zachwycił nas swoją barokową elegancją. Byliśmy także w Carskim Siole oraz w ogrodach Peterhofu.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w celu zwiedzenia Tallinna, stolicy państwa estońskiego. Miasto zostało założone w średniowieczu, a większość budowli z tamtego okresu przetrwała do dziś w bardzo dobrym stanie. Z zabytkowymi murami kontrastował wygląd harleyowców, których zlot odbywał się w tym samym czasie, co nasza wycieczka. Po dwugodzinnym zwiedzaniu miasta wróciliśmy do Warszawy.

Opracował: Krzysztof Głos, klasa 2a


Festiwal Talentów (czerwiec 2014 r.)

W tym roku Festiwal Młodych Talentów odbył się już po raz ósmy. Jego organizacją zajął się wolontariat szkolny, a w szczególności Sylwia Burzyńska z klasy 2g oraz Iwona Elińska z klasy 2b z panią prof. Renatą Tulą na czele. W przygotowania zaangażowało się również wiele osób z klasy 2d oraz 2b, które zajęły się obsługą sprzętu, uwiecznianiem tych pięknych chwil na zdjęciach (Kamila Komarnicka) oraz dekoracją sali gimnastycznej (Katarzyna Krzemińska, Elżbieta Kamińska, Julia Jendrych, Barbara Łomnicka z kl. 2b). Uroczystość poprowadzili Natalia Ochmańska z klasy 2b oraz Szymon Pukos z klasy 2d. W tym roku mieliśmy okazję obejrzeć wiele znakomitych występów. Festiwal pozwolił odkryć osoby o nieprzeciętnych umiejętnościach wśród pierwszoklasistów. Łowczynią talentów była pani prof. Renata Tuła, a także pani prof. Agnieszka Korona-lgnatowicz. Nie zabrakło również utalentowanych osób spoza naszego LO.
Zgłosili się do nas: młody, ale już utytułowany Janek Marczuk, uczeń gimnazjum im. Ignacego Domeyki, który zachwycił wszystkich swoim głosem, chłopaki z pokazem bboyingu, dziewczynki ze świetlicy przy ul. Tamka z Natalią Ochmańską na czele w pokazie tanecznym, ośmioletni Piotrek Zienkiewicz, który był najmłodszym uczestnikiem festiwalu i przy wsparciu naszego mistrza Europy, Łukasza Bladosza z klasy 2d, zaprezentował nam pokaz karate, oraz wielu innych.
Na scenie nie zabrakło osób śpiewających, grających na instrumentach muzycznych, tańczących oraz tych, którzy przedstawiali rzadko spotykane talenty, np. układ choreograficzny hula-hop czy pokaz pantomimy. Zachwycił zespołowy układ choreograficzny (Ada Szymańska) dziewcząt z klasy 2f, opracowany na lekcjach wychowania fizycznego pani prof. Renaty Tuli.
Publiczność brała udział w konkursach wiedzy na temat prezentowanych talentów i była bardzo zaangażowana w uroczystość. Po trzech godzinach dobrej zabawy festiwal się zakończył. Wszystkim bardzo się podobał, a osoby organizujące go mają nadzieję, że w przyszłym roku zgłosi się jeszcze więcej utalentowanych ludzi.

Opracowała: Iwona Elińska, klasa 2b


Wycieczka do Paryża (maj 2014 r.)

W dniach 20-25 maja 2014 roku byliśmy na wycieczce w Paryżu (my, czyli klasy 2e, 1e i 1d). Nocowaliśmy w Domu Polskiej Misji Katolickiej w urokliwym La Ferte sous Jouarre nad rzeką Marną. Przez trzy dni zwiedzaliśmy najstarsze części miasta. Podziwialiśmy najwspanialsze muzea Luwru z tajemniczą Mona Lisą, Galerię Orsay z urokliwymi obrazami Van Gogha, Maneta i Gauguina oraz innymi słynnymi impresjonistami i oczywiście Wersal z jego komnatami i rozległymi ogrodami. W mroczny klimat „Nędzników" Wiktora Hugo wprowadziły nas zaułki Katedry Notre Dame. Wjechaliśmy także na Wieżę Eiffla, by spojrzeć na miasto z góry. Niektórzy weszli pieszo, by sprawdzić sportową formę.
Wieczorem spacerowaliśmy po słynnych uliczkach Montmartre śladami Edgara Degasa, Pabla Picassa czy Henri Toulouse-Lautreca. Zwiedziliśmy także paryski Manhattan, czyli La Defense. Trudno było uwierzyć, że Paryż ma tak wiele twarzy.
Ostatni dzień to Disneyland. Królowały tam rollercoastery i parady bohaterów filmów Walta Disneya. Pobyt w Disneylandzie sprawił wielką przyjemność także naszym opiekunkom - pani prof. Danucie Dąbrowskiej, pani prof. Teresie Łaskiej i pani prof. Małgorzacie Buksakowskiej.


Wolontariat - Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” (maj 2014 r.)

Nasz Szkolny Klub Ośmiu „Dąbrowski" – Młodzieżowy Wolontariat został uznany za jeden z ośmiu najlepszych klubów wolontariatu działających w całej Warszawie. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie oraz podziękowanie za wieloletnią pracę.
Dnia 19 maja 2014 roku delegacja z naszej szkoły brała udział w uroczystej Gali Konkursu „Ośmiu Wspaniałych" w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.
Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, a to za sprawą Gościa Honorowego pana dyrektora Bogdana Madeja, któremu przyznano tytuł honorowego Ambasadora Dobra za wieloletnią pomoc Fundacji Świat na Tak oraz wsparcie udzielane naszemu szkolnemu wolontariatowi.


Wymiana kulturowa z Włochami - Sycylia (marzec/kwiecień 2014 r.)

W dniach 7-14 marca 2014 roku klasa lingwistyczna 2c brała udział we włoskiej wymianie językowo-kulturowej z sycylijskim Liceo Scientifico Galileo Galilei, będącej w LO im. Jarosława Dąbrowskiego coroczną tradycją.
Pierwszego dnia, po przylocie do Katanii, leżącej na wschodnim wybrzeżu wyspy, polscy uczniowie zakwaterowali się w domach włoskich rodzin. W ciągu następnych dni wybraliśmy się do Syrakuz, gdzie zwiedziliśmy antyczne zabytki (il Teatro Greco, I'Orecchio di Dionisio, I'Anfiteatro Romano), oraz do przepięknego miasteczka Noto, do Taorminy i na Etnę. Obejrzeliśmy też historyczną część Katanii (Piazza Duomo, Fontana dell'Elefante, Cattedrale di Sant'Agata) oraz zabytki Palermo i Monreale.
Czwartek był dniem odpoczynku od zwiedzania - wszyscy spotkaliśmy się na słodkim śniadaniu w szkole naszych włoskich przyjaciół, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda nauka w Katanii. Spotkanie zwieńczyło wspólne oglądanie filmu Benigniego La vita e bella. Na wieczór zaplanowano ostatnie przyjęcie w pizzerii. Nazajutrz czekało nas pożegnanie z Sycylią. O 7.55 wsiedliśmy w samolot i po 5 godzinach (z przesiadką w Rzymie) wróciliśmy do Warszawy.
Wymiana przyniosła nam wiele korzyści: poznaliśmy kulturę Italii i Sycylii, zwiedziliśmy jej wyjątkowe zabytki, udoskonaliliśmy umiejętności językowe i zawarliśmy ciekawe znajomości z gościnnymi Sycylijczykami.

W dniach 9-16 kwietnia odbyła się druga część wymiany z Włochami. Tym razem to uczniowie Liceo Scientifico Galileo Galilei odwiedzili Polskę.
Pierwszego dnia klasa 2c przywitała na lotnisku swych sycylijskich partnerów. Wszyscy udali się do domów, aby odpocząć po podróży.
Po południu spotkaliśmy się całą grupą w centrum Warszawy, żeby goście zobaczyli stolicę naszymi oczami.
Od czwartku pokazywaliśmy Włochom wybrane miejsca w Polsce. Byliśmy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, pojechaliśmy do Kopalni Soli w Wieliczce, a następnie do Krakowa, gdzie zakwaterowaliśmy się w hotelu Wilga.
Następnego ranka nadszedł czas na zwiedzania Krakowa. Udaliśmy się do Muzeum Książąt Czartoryskich, aby podziwiać obraz „Dama z gronostajem". Później Polacy mieli czas wolny, natomiast Włosi zostali oprowadzeni przez przewodnika po najciekawszych i najważniejszych miejscach byłej stolicy Polski. Po obiedzie „U babci Maliny" był czas na przechadzanie się w słońcu po fantastycznym krakowskim rynku oraz, ku uciesze turystów, na zakup wyjątkowych pamiątek w Sukiennicach. O godz. 15.30 przyszła pora powrotu do Warszawy.
Sobota była dniem poświęconym na poznanie Polski „od kuchni". Każda rodzina zaplanowała go według własnego uznania, wybierając taką formę spędzania czasu, jaka pozwoliłaby pokazać gościom z południa naszą kulturę i styl życia. Wieczór zarezerwowaliśmy na spotkanie we własnym, młodzieżowym gronie.
Następnego dnia zjawiliśmy się w naszej szkole, w sali 212. Pan dyrektor Bogdan Madej serdecznie powitał naszych gości. Po poczęstunku oraz zwiedzeniu szkoły chłopcy rozegrali mecz koszykówki na boisku.
W poniedziałek wyruszyliśmy do Łodzi. Tam zwiedziliśmy Cmentarz Żydowski oraz pałac Izraela Poznańskiego (pierwszego przedsiębiorcy łódzkiego, jednego z trzech „królów bawełny"), pełniący obecnie funkcję Muzeum Miasta Łodzi. Następnie mieliśmy chwilę wolnego w popularnym centrum handlowym „Manufaktura". Na tym skończyliśmy zwiedzanie miasta.
Nazajutrz w Muzeum Historycznym na Starym Mieście czekała nas projekcja filmu o Warszawie dotkniętej wojną. Potem grupa Włochów zobaczyła Zamek Królewski, a my w tym czasie schroniliśmy się przed deszczem w jednej z kawiarni.
W środę nadszedł dzień rozstania. Po wymienieniu uścisków i wzajemnym ocieraniu łez Włosi ruszyli w kierunku odprawy, zostawiając nas z fantastycznymi wspomnieniami oraz nadzieją na rychłe spotkanie.
Opiekunką wymiany była pani prof. Anna Adamczewska (w Polsce wspierana przez panią prof. Alesandrę Tomasello).


Dzień na Tak (21. marca 2014 r.)

Już po raz jedenasty pierwszego dnia wiosny w naszej szkole realizowany jest program, bez którego ten dzień trudno już nam sobie wyobrazić. Jest on wspaniały pod każdym względem:
1. pod względem organizacyjnym, ponieważ tworzą go wszyscy, którzy mają nieco inicjatywy i dużo dobrej woli,
2. pod względem idei, ponieważ bawiąc się, pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują,
3. pod względem integracyjnym, ponieważ jest to czas poznawania się i wzajemnego wspierania.
Tym razem pomogliśmy, podobnie jak przed pięcioma laty, podopiecznym z ośrodka w Laskach oraz małemu, choremu chłopcu. Głównym punktem programu była aukcja prac dzieci na rzecz dzieci. Młodzież, nauczyciele i pracownicy szkoły przygotowali też dary (rysunki, wypieki, zabawki), które z wielkim powodzeniem sprzedane zostały na licytacji, a zebraną kwotę przekazaliśmy potrzebującym. Za pomoc w realizacji tegorocznego programu dziękujemy także pani Joannie Bende - aktorce Teatru TVP.
W tym roku scenariusz Dnia na Tak wzbogacony zostało sałatkową akcję w ramach programu „Szkoła przyjazna zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej" przygotowaną przez panią prof. Małgorzatę Buksakowską i uczniów klasy 1e.
Wiele osób przyczyniło się do przygotowania tego dnia, a na szczególne wyróżnienie zasługują wolontariusze: Sylwia Burzyńska - przewodnicząca Klubu Ośmiu „Dąbrowski", Iwona Elińska, Natalia Ochmańska, Aleksandra Krasnodębska, Kinga Zakrzewska, Zuzanna Kierzkowska, Agata Stańska, Weronika Martyniuk, Katarzyna Gręzak, Tomasz Binkiewicz, Szymon Pukos, Alicja Nidzińska, Kamila Komarnicka, Nina Szuran, Marta Herman, Anna Gołębska, Aleksandra Dziełak, Aleksandra Kubuj, Magda Smolak, Klaudia Perzanowska, Kinga Saar, Adrianna Piwko i Ewa Czajka. Bartosz Dębecki, Tomasz Binkiewicz, Ewa Czajka i Rafał Poliszkiewicz oraz inni uczniowie klasy 2d byli natomiast organizatorami przeróżnych atrakcji sportowych.


FFFF - festwial filmowy w Dąbrowskim (3. marca 2014 r.)

Fresh Form Film Festival to Dąbrowski festiwal filmów krótkometrażowych. Mogą w nim wziąć udział licealiści i studenci, którzy zgłoszą filmy o dowolnej tematyce, trwające nie krócej niż minutę i nie dłużej niż 7 minut. Nagrody przyznawane są w kategoriach: licealna, studencka, najlepszy film festiwalu oraz nagroda publiczności. W tym roku można było wygrać m.in. iPody oraz weekendowy pobyt na Mazurach. W jury zasiadają osoby, które ze sztuką filmu obcują na co dzień.

Fragmenty reportażu Michaliny Bujnowskiej:
To była już druga edycja Fresh Form Film Festiwal. A jak to się zaczęło? Opiekunka projektu, pani prof. Aneta Grabowska, ta k to wspomina:
Przez lata prowadziłam w szkole dyskusyjny klub filmowy. Co tydzień spotykaliśmy się, oglądaliśmy jakiś film, rozmawialiśmy o nim. Pola Strój i Magdalena Wojtkowiak z obecnej 3a stwierdziły, że dobrze byłoby zrobić festiwal filmowy, że teraz dużo ludzi kręci filmy. Był Dzień Patrona, na który każda klasa musiała przygotować film, co się świetnie sprawdziło. Podczas ich wyświetlania było dużo zabawy. Dziewczyny podchwyciły ten pomysł i postanowiły zrobić festiwal. W zasadzie we dwie zorganizowały sponsorów, postarały się o filmy, rozpropagowały to.
W zeszłym roku zaczęłam pomagać przy dekoracjach - wspomina Basia Tolak - Ktoś to musiał przejąć w tym roku. Uznałyśmy z dziewczynami, że podoba nam się ta impreza i możemy się za to zabrać.
Jeden z prowadzących - Szymon Pukos - powiedział: Organizatorki tego festiwalu to moje dobre koleżanki. Nie da się ukryć, że w naszej szkole nie ma wielu osób chętnych do pomocy. Zawsze lubiłem pomagać, dbać o dobro szkoły. Dziewczyny powiedziały, że same nie poradzą sobie z nagraniem spotu. Później dowiedzieliśmy się z Arturem, że mamy być prowadzącymi. Trochę się denerwowaliśmy. W zeszłym roku widzieliśmy, że to było na poziomie zrobione, że trzeba porządnie wyglądać, porządnie mówić, nie popełniać błędów, a nam się niestety zdarzały. Nie da się ukryć, że byliśmy spięci.
Pani prof. Grabowska najbardziej w FFFF ceni zaangażowanie młodzieży: Najbardziej w festiwalu podoba mi się to, że wreszcie są takie imprezy, takie miejsca w szkole, które was przyciągają, które sami chcecie organizować. Nieprzymuszeni, samodzielnie chcecie pracować i to jest niezwykle miłe.
Na Facebooku sześćdziesiąt osób zapisało się do tego projektu. Od września wzięliśmy się za sprawy biurowe, typu sponsorzy i partnerzy, później przeprowadzaliśmy rozmowy z Dyrekcją. Zaczęliśmy od września, ale tak naprawdę od marca zaczęła się poważna praca - opowiada o chwilach przed festiwalem Basia.
Przygotowania do FFFF wśród organizatorów wzbudzały pewne obawy, jak pewnie większość tego typu imprez. [...] Swoimi obawami podzieliła się ze mną również opiekunka projektu: Przed samym festiwalem zawsze martwię się o bezpieczeństwo, ponieważ festiwal się rozrasta. W tym roku pewnie około trzystu osób się zjawiło i martwiłam się, żeby wszystko było dobrze, szczególnie że przychodzili ludzie niebędący uczniami naszej szkoły. Jak powiedziała Basia: Były obawy, ale na szczęście się nie sprawdziły. Wręcz przeciwnie, FFFF przerósł oczekiwania organizatorów i publiczności. [...] Wreszcie przyszedł czas na ostatnią, trzecią część pokazów filmowych.
Furorę zrobił film wytwórni Digital Paradise „Nie zatrzymuj siebie", który przekonał oglądających, że nie warto rozpamiętywać przeszłości , a wymarzona przez wszystkich możliwość cofnięcia czasu nie zawsze może się dla nas dobrze skończyć. W przerwach między filmami widzowie mogli wykazać się wiedzą na temat kina. W powietrzu zawisło nurtujące wszystkich pytanie: „Ile waży koń trojański?".
Po wyświetleniu „Gudzi", czyli animacji o smutnym losie świnki, oraz „Podaj dalej" przekonującego, że dawane drugiej osobie szczęście do nas wróci, widzowie udali się na ostatnią już przerwę, podczas której można było głosować na najlepszy film. Jurorzy natomiast decydowali, któremu filmowi przyznać nagrody w pozostałych kategoriach.
Pani prof. Grabowska tak mówi o podejmowaniu przez jurorów decyzji w sprawie nagród: Miałam przyjemność posłuchania tego, jak dyskutowali, jak się spierali, ścierali. To były trzy różne osoby. Ich argumenty świadczyły o tym, że naprawdę mają dużą wiedzę na temat historii kina. Jurorzy odnajdowali w filmach różne sensy, których pewnie my, nie profesjonaliści, lecz tylko miłośnicy kina, zwyczajnie nie dostrzegamy. [...]
Niestety czas festiwalu dobiegł końca, ale nie martwcie się, bo prof. Grabowska powiedziała: Sądząc po zaangażowaniu, myślę, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja, dobrze by było, gdyby to było cykliczne przedsięwzięcie.
Tegoroczni organizatorzy zapewniają, że chcą pomóc również w przyszłym roku. Pewnie nie damy rady wziąć udziału jako główne organizatorki, bo mamy maturę, a festiwal jest dość czasochłonny, ale na pewno pomożemy tym, którzy przejmą funkcję po nas. Wielu uczniów klas pierwszych już dzisiaj deklaruje chęć włączenia się w organizację FFFF. Uważam, że wszystko, co robiliśmy, mimo że zostawaliśmy w szkole do późna, było potrzebne. Było fajnie, dobrze się bawiliśmy, integrowaliśmy się i później patrzyliśmy na efekt naszej pracy z satysfakcją. To największe zalety festiwalu według organizatorów. Według mnie, warto było wziąć udział w tym wydarzeniu ze względu na wyjątkową atmosferę. Warto przyjść na trzecią edycję Fresh Form Film Festiwal i przeżyć to wszystko osobiście. Poczuć wszystkie emocje. Do zobaczenia za rok!

Opracowała: Michalina Bujnowska


Spotkanie z panem Metthew Sheddem z Ambasady Stanów Zjednoczonych (marzec 2014 r.)

Kilkuletnią już współpracę z Ambasadą Amerykańską kontynuowało tegoroczne spotkanie 13 marca klasy IB z panem Metthew Sheddem- szefem sekcji bezpieczeństwa Ambasady. Uczniowie od początku zaangażowali się w projekt i wspólnie opracowali najbardziej interesujący ich temat- “American Women of Influence”. Pojawienie się tak ważnego gościa nieco onieśmieliło klasę, lecz niezwykle przystępny i ciekawie poprowadzony wykład, a także osoba wesołego i uśmiechniętego pana Shedda sprawiły, ze reszta zajęć przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Po zakończonej prezentacji nadszedł czas na zadawanie pytań i konwersacje z gościem. Wkrótce rozmowa wykroczyła poza temat wykładu, a pan Shedd podzielił się swoimi doświadczeniami z pobytu w Polsce i Europie. Ta swobodna wymiana zdań, a także poprzedzająca ją prezentacja nie tylko wzbogaciły wiedzę uczniów o nieznane dotąd fakty i postacie, ale były przede wszystkim świetnym ćwiczeniem językowym oraz sprawdzianem naszych umiejętności. Warsztaty były naprawdę udanym pomysłem i mamy ogromną nadzieję na kontynuację tego typu spotkań w przyszłości.

Opracowała: Dominika Sztebner-Rolińska, kl. 1b


Gratulacje dla liceum od Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (marzec 2013 r.)

W marcu 2014 r. otrzymaliśmy gratulacje od Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za znakomite wyniki egzaminów maturalnych i zajęcie czołowego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących.
Kliknij, aby zobaczyć większy dyplom


Studniówka (styczeń 2014 r.)

W zgodzie z wieloletnią tradycją studniówka XXXVII LO odbywa się w szkole, dlatego też uczniowie musieli wziąć na siebie ciężar przygotowania dekoracji. Szkoła była udekorowana przepięknie. Tegorocznym motywem przewodnim były filmy z Jamesem Bondem. Mała sala gimnastyczna na jedną noc zamieniła się w kasyno, korytarz na pierwszym piętrze - w pałac zimowy, a piętro drugie zostało utrzymane w motywie z filmu „Diamenty są wieczne". O godzinie 19.30 ruszyła pierwsza tura poloneza. W pierwszej parze jak co roku zatańczył Pan Dyrektor Bogdan Madej, w drugiej turze natomiast Pani Dyrektor Mariola Borzyńska. Nie obyło się bez drobnych pomyłek, ale podobno niepomylenie nogi przy polonezie przynosi pecha na maturze. Po polonezie miały miejsce pokazy taneczne uczniów naszej szkoły oraz wykonany przez klasę 3d specjalnie na tę okazję przygotowany walc. Około godziny 23.00 rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez klasę lila - film oraz prezentacja multimedialna. Film składał się z zabawnie zmontowanych wypowiedzi naszych profesorów. W pokoju nauczycielskim krążyły na jego temat legendy. Prezentacja natomiast miała charakter interaktywny, gdyż zadaniem uczniów było rozpoznanie nauczycieli na zdjęciach sprzed lat.

Tegoroczne Bogdany przygotowała klasa llle. Autorkami scenariusza były Laura Laskowska, Sara Ławrów i Marta Gospodarewicz.
Oto wybrane kategorie (związane oczywiście z filmami o Jamesie Bondzie) oraz zwycięzcy.

Kategoria „Moneypenny" Panna Moneypenny to asystentka M. Postać charakteryzująca się tym, czym powinna charakteryzować się każda dobra sekretarka, czyli...? Tak, musi znakomicie wszystko kontrolować. Nigdy nie zgubiła kalendarza, a w jej biurku nie ma miejsca na zbędne papierki. I właśnie takich mamy nauczycieli u nas w szkole!
W kategorii „Moneypenny" zwyciężyła pani prof. Małgorzata Rutkowska.

Kategoria „Szwajcarski zegarek" Takie zegarki kojarzą się głównie z luksusem, a co za tym idzie - z bardzo wysokimi cenami... ale my nie o pieniądzach tym razem. Chociaż, przecież mówi się, że czas to pieniądz, prawda? Nominowani w tej kategorii to nauczyciele, którzy nie potrzebują wydać fortuny, aby zawsze być na właściwym miejscu we właściwym czasie.
W kategorii „Szwajcarski zegarek" zwyciężyła pani prof. Ilona Oleksiak.

Kategoria „Mała czarna"
Co tu dużo mówić - symbol elegancji i kobiecości. Mówi się, że każda kobieta powinna mieć jedną w szafie. Mimo że szkoła jest dla naszych nauczycielek miejscem pracy, pokazują one, że zawsze i wszędzie można wyglądać szykownie.
W kategorii „Mała czarna" zwyciężyła pani prof. Barbara Foss.

Kategoria „Aston Martin" Również nasi profesorowie udowadniają, że elegancja jest bardzo ważna w życiu codziennym. W końcu jak nas widzą, tak nas piszą. Jest paru panów, którzy, niczym samochód Bonda, wyróżniają się idealnym wizerunkiem każdego dnia.
W kategorii „Aston Martin" zwyciężył pan prof. Stanisław Korboński.

Kategoria „M" M., czyli „szef brytyjskiego wywiadu, zwierzchnik Bonda. Ten, który musi dopilnować, aby wszystkie sprawy organizacyjne były dopięte na ostatni guzik. Zawsze trzyma rękę na pulsie. Gdyby nie nasi laureaci, większość przedsięwzięć w szkole zakończyłaby się na planach.
W kategorii „M" zwyciężyłpan dyrektor Bogdan Madej.

Kategoria „Agent 007" Trudno określić jednoznacznie tę kategorię, ponieważ jest ona stworzona specjalnie dla tych spośród nauczycieli, którzy interesują się wszystkim dookoła i z którymi można porozmawiać na każdy temat, mający świetne podejście do uczniów, tacy do tańca i do różańca.
W kategorii „Agent 007" zwyciężył ks. Łukasz Patoń

Kategoria „Wstrząśnięty niemieszany" To troszkę wybuchowa kategoria. Jej nazwa jedynie nawiązuje do ulubionego drinka agenta 007, bo nie będziemy mówić o alkoholu, lecz o charakterze. Wśród naszych nauczycieli jest paru takich, którzy mogą się pochwalić iście gorącym temperamentem!
W kategorii „Wstrząśnięty niemieszany" zwyciężyła pani prof. Joanna Trojanowska.

Kategoria „Pokerowa twarz" Zarówno w pokerze, jak i w szkole najważniejsze to zachować pozory. Nigdy nie pokazywać emocji, nie dać do zrozumienia uczniom, że coś nas wyprowadziło z równowagi. To gwarancja sukcesu. W gronie pedagogicznym jest paru nauczycieli, którzy opanowali tę sztukę do perfekcji.
W kategorii „Pokerowa twarz" zwyciężył pan prof. Stanisław Korboński.

Kategoria „Rosyjska ruletka" Bardzo ciekawa gra hazardowa. Rewolwer, sześć miejsc w magazynku, jeden nabój, czyli prawdopodobieństwo śmierci równe 16,7%. Ciągle towarzyszące graczom ryzyko. Co tu dużo ukrywać, czasami tak właśnie czujemy się na lekcjach, szczególnie u niektórych nauczycieli. Cały czas wisi nad nami groźba jedynki, co nas mobilizuje do nauki, bo w końcu nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się kartkóweczka czy pytanie!
W kategorii „Rosyjska ruletka" zwyciężyła pani prof. Barbara Puławska.

Zabawa taneczna rozpoczęła się już po zdjęciach klasowych, lecz dopiero Bogdany zakończyły część oficjalną. Tańce trwały do białego rana. Miejmy nadzieję, że matura wyjdzie naszym uczniom tak samo dobrze jak studniówka. Albo jeszcze lepiej!


Spotkanie z profesorem Grzegorzem Kołodką (22. stycznia 2014 r.)

W środę 22 stycznia 2014 roku w małej sali gimnastycznej odbył się wykład profesora Grzegorza Kołodki pt. „Ekonomia a polityka", zorganizowany dzięki inicjatywie pani prof. Jadwigi Gaudasińskiej i pani prof. Joanny Górniak.
Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze względu na temat, ale także osobę Prowadzącego - wicepremiera i ministra finansów w latach 1994-97 i 2002-2003, wybitnego ekonomistę, autora wielu prac naukowych i podróżnika. Uczniowie zadawali pytania m.in. o datę wprowadzenia w Polsce euro, o to, która waluta i dlaczego jest najsilniejszą walutą świata i jakie błędy popełniono podczas transformacji po 1989 roku.


Jasełka (grudzień 2014 r.)

Przed świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2014 roku, odbyły się szkolne jasełka. Po długich przygotowaniach, pod opieką ks. Łukasza Patonia, powstało muzyczno-teatralne przedstawienie.
Oprawą muzyczną zajęli się Gabriel Lewandowski z klasy 2d oraz Monika Snopkowska z klasy 3f. Reżyserem całego widowiska była Katarzyna Krzemińska z klasy 2b, aktorami - uczniowie z tej klasy. Narratorem była Ania Wiśniewska z klasy 2a. Spektakl trwał ok. 40 minut i spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów.


Dzień włoski (16.12.2013 r.)

Dnia 16 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbył się Dzień Włoski. Uczniowie z większości klas i grup językowych przygotowali liczne atrakcje związane ze słoneczną Italią.
Imprezę rozpoczął seans filmu nakręconego przez klasę 1 Następnie mieliśmy okazję wysłuchać fragmentów opery Verdiego w wykonaniu uczennicy klasy 2c, Karoliny Kwaśniak, przy akompaniamencie Gabriela Lewandowskiego (duet Kwaśna & Żelek). Kolejne grupy przygotowały prezentację o atrakcjach turystycznych, które najbardziej przyciągają turystów, i choreografię dyskotekową do popularnej włoskiej piosenki. Była to szansa na spalenie kalorii po zjedzeniu pysznych produktów prosto z Włoch sprzedawanych przez klasę 2c w celu zdobycia dodatkowych funduszy na wiosenną wymianę z Sycylią. Po konkursie z wiedzy o kraju „In famiglia" klasa 3C wyświetliła film, w którym poszczególne postaci przedstawiały najbardziej popularne gesty używane przez Włochów. Dalej kibicowaliśmy dwóm drużynom w pojedynku na łamańce językowe. Po trudnych, lecz zabawnych potyczkach przyszła pora na tradycyjny taniec neapolitański - tarantellę. Zaprezentowała go klasa 2c w maskach przedstawiających najważniejsze osobistości włoskiej kultury, polityki i sportu. Później zaś grupa trzecioklasistów dała nam cenną lekcję na temat tzw. fałszywych przyjaciół.
Po piętnastominutowej przerwie przyszła pora na kolejny konkurs wiedzy kulturowej. Pod koniec imprezy obejrzeliśmy film fabularny nakręcony przez klasę 2c pt. Śmiertelna miłość, ukazujący szalonego lekarza, robiącego eksperymenty na swoich żonach. Nasze święto zamknęły tradycyjne gry, przygotowane przez klasę 30
Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursach, otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez Włoski Instytut Kultury i magazyn o Włoszech „La Rivista”, którym serdecznie dziękujemy.

   


Jasełka (grudzień 2014 r.)

Drugiego grudnia w naszej szkole odbyły się andrzejki. W sali udekorowanej przez samorząd szkolny klasy przygotowały stanowiska z wróżbami i innymi atrakcjami. Uczniowie mieli okazję m.in. postawić tarota, powróżyć z ręki, wylosować los przepowiadający przyszłość. Wszyscy dobrze się bawili i miło spędzili czas.


Andrzejki (2. grudnia 2013 r.)

Drugiego grudnia w naszej szkole odbyły się andrzejki. W sali udekorowanej przez samorząd szkolny klasy przygotowały stanowiska z wróżbami i innymi atrakcjami. Uczniowie mieli okazję m.in. postawić tarota, powróżyć z ręki, wylosować los przepowiadający przyszłość. Wszyscy dobrze się bawili i miło spędzili czas.


Dzień Patrona (13. listopada 2013 r.)

Tegoroczne Święto Szkoły, nazywane też Dniem Patrona, odbyło się 13 listopada 2013 roku. Konkurs wiedzy o patronie, w którym zawsze biorą udział klasy pierwsze, prowadzony tym razem przez Barbarę Tolak, wygrała klasa IF, uzyskując maksymalną liczbę 6 punktów. Szóste miejsce zajęła klasa IC, która uratowała honor w ostatniej rundzie pytań, zdobywając jeden punkt.

Występy klas pierwszych:
1a - Parodia piosenki zespołu The Beatles
1b - Piosenka w języku włoskim
1c - Film o wynalazcy Nicoli Tesli
1d - Piosenka z własnym tekstem przedstawiająca klasę
1e - Kazimierz Deyna - życie i osiągnięcia
If - Skecz przedstawiający trudne życie ucznia

Występy klas drugich:
2a - Film prezentujący postać Czesława Niemena, konkurs pączkowy dotyczący twórczości Niemena, piosenka „Sen o Warszawie"
2b - Scena z „Kordiana" - Kordian przeniesiony na chmurze ze szczytu Mont Blanc do Polski
2c - Performens „The Wall" Pink Floyd
2d - Film „Pogromcy mitów" obalający mit o pokojach gościnnych znajdujących się w szkole
2e - Scenka z życia dr Housa
2f - Sylwetka Talesa z Miletu oraz konkurs z nagrodami
2g - Humorystyczny skrót życia Forresta Gumpa

Na zakończenie odbyło się przedstawienie szkolnego teatru NIE NA ŻARTY - „Tango" Sławomira Mrożka w reżyserii pani prof. Joanny Trojanowskiej - Kołodziejczyk.


Zajęcia laboratoryjne na SGGW

Uczniowie klasy 2e uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na SGGW - samodzielnie robili parówki (tradycyjne i z dodatkami) oraz wysłuchali wykładów na temat zdrowego żywienia i konieczności stosowania chemii przy produkcji żywności.


Projekt „Laboratorium Językowe"

Kilkunastoosobowa grupa uczniów z klasy Ma o profilu humanistycznym pod opieką pani prof. Aleksandry Nałęcz-Zienkiewicz od jesieni 2013 roku bierze udział w projekcie naukowym „Laboratorium językowe- korpus języka młodzieży początku XXI wieku", organizowanym w ramach programu „Ścieżki Kopernika" pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest opracowanie Korpusu Języka Młodzieży, czyli zbioru tekstów współczesnych funkcjonujących w kulturze młodzieżowej, m.in. tekstów publicystycznych, szkolnych, tekstów z blogów, stron WWW, a także tekstów mówionych, uzyskanych z nagrań. W ramach Laboratorium językowego przewidziano też stworzenie internetowego Słownika języka młodzieży.
W trakcie przygotowań do pracy badawczej braliśmy udział w warsztatach na wydziale Polonistyki UW, gdzie poznaliśmy możliwości i działanie korpusu, oraz w Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych, gdzie na wykładzie o syntezowaniu mowy dowiedzieliśmy się, że można nauczyć komputer czytać dowolny tekst Pojechaliśmy też do Krakowa na warsztaty w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Tam zwiedziliśmy pracownię geografii lingwistycznej oraz łaciny średniowiecznej i wysłuchaliśmy wykładu prof. Piotra Żmigrodzkiego o powstającym pod patronatem Senatu RP Wielkim słowniku języka polskiego - będzie to słownik elektroniczny bez wersji drukowanej, udostępniany bezpłatnie w Internecie. Już można z niego korzystać - zajrzyjcie: wsjp.pl.
Zakończenie i podsumowanie projektu „Laboratorium językowe" przewidziane jest na grudzień 2014 roku.


Projekt językowy Austria-Włochy-Słowenia (wrzesień/październik 2013 r.)

Na przełomie września i października 16-osobowa grupa uczniów pod opieką pani prof. Agnieszki Brzozowskiej wzięła udział w projekcie językowym, którego celem było doskonalenie umiejętności językowych oraz zwiedzanie kilku europejskich miast.
Oto relacja uczestniczek projektu:
Dzień 1. Po drodze do celu, jakim była malutka miejscowość Villach, leżąca na południowych krańcach Austrii, zwiedziliśmy Graz. Mieliśmy dużo czasu, by przejść się ulicami pięknej starówki i wypić kawę w jednej z przytulnych kawiarni. Po przyjeździe do Villach i zakwaterowaniu w Hotelu Geiitalerhof udaliśmy się na spotkanie z innymi uczestnikami projektu.
Dzień 2. Wyruszyliśmy na wycieczkę. Pierwszym przystankiem byto wzgórze Affenberg. Przeszliśmy przez rezerwat małp z gatunku makaków japońskich, a następnie obejrzeliśmy ruin zamku Landskron. Projekt w Villach przewidywał też zwiedzanie kościoła św. Jakuba, głównej ulicy miasta oraz skoczni narciarskiej Villacher Alpenarena. Naszym zdaniem językowym było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące Villach. Aby temu sprostać, musieliśmy rozmawiać po niemiecku z mieszkańcami tego pięknego miasteczka.
Dzień 3. Ruszyliśmy w trasę prowadzącą do Słowenii. Przy słonecznej pogodzie zwiedzaliśmy jej stolicę - Lublanę. Nasz przewodnik oprowadź ił nas po malowniczej starówce, a my przyglądaliśmy się jej secesyjnej architekturze.
Dzień 4. Z samego rana udaliśmy się w podróż do Wenecji. Już w mieście przepłynęliśmy statkiem aż do placu Świętego Marka, podziwiając przy tym oryginalną architekturę miasta. Dowiedzieliśmy się, że transport odbywa się tam wyłącznie drogą morską, a taksówki czy karetki poruszają się wąskimi kanałami, aby móc dotrzeć do ludzi. Zachwyceni, z dużą ilością wspomnień uwiecznionych na zdjęciach, wróciliśmy do hotelu.
Dzień 5. Plan tego dnia przewidywał oglądanie najsłynniejszych miejsc w Karyntii, jednego z landów w Austrii. Mogliśmy zobaczyć park miniatur słynnych budowli - Minimundus oraz odbyć spacer przepiękną promenadą Wörther See. Odwiedziliśmy Velden, w którym zwiedzaliśmy Seeufer, Casinohaus oraz Neuer Platz, które szczególnie przykuły naszą uwagę. Wieczorem udaliśmy się na spacer po lesie ścieżką prowadzącą na szczyt pobliskiej góry. Po przechadzce, spakowani i gotowi do wyzwań następnego dnia, rozpoczęliśmy wykonywanie zadań językowych. Tego dnia podsumowaliśmy wiedzę, którą zdobyliśmy podczas tej wycieczki. Okazało się, że wszyscy wynieśliśmy z niej bardzo dużo, co ucieszyło naszych opiekunów.
Dzień 6. Po pożegnaniu z właścicielami hotelu Giltalerhof wyruszyliśmy w podróż do stolicy Austrii, Wiednia. Zwiedziliśmy Schloss Schonbrunn, Hofburg, Graben, Kramagasse, a także Katedrę Świętego Szczepana. Mieliśmy zaplanowany również nocny spacer po przepięknie oświetlonym Wiedniu. Bardzo zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do autokaru, który zawiózł nas do Polski.

Opracowały: Justyna Biczyk, Julia Buchacz, klasa 2a


Wyjazd integracyjny - klasy pierwsze w Murzasichlu (wrzesień 2013 r.)

Druga tura pierwszoklasistów - klasy a, c, f - rozpoczęła integrację 22 września 2013 roku. Odjazd do Murzasichla planowany był na 7.30, ale nastąpiło godzinne opóźnienie, ponieważ czekaliśmy na kontrolę autokarów. Mimo wszystko każdemu dopisywał humor i nikt się nie skarżył. Nie przeszkadzała nam niska temperatura, byliśmy podekscytowani wyjazdem i z uśmiechem rozmawialiśmy o nadchodzących przygodach.

Podróż minęła bardzo szybko, na miejsce dotarliśmy o godzinie 17.00, tak jak było to przewidziane. Po przyjeździe mieliśmy czas na rozpakowanie się, kolację i pierwsze organizacyjne spotkanie z wychowawcami. Zostaliśmy poinformowani o zasadach obowiązujących w „Giewoncie”, o oczekiwaniach profesorów i kolejnych etapach wycieczki.

Zwiedziliśmy zakopiańskie muzea - Atmę i Harendę, wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę, spacerowaliśmy po Polanie Szymoszkowej i Zakopanem, byliśmy na Rusinowej Polanie i w Dolinie Kościeliskiej. Pogoda dopisywała – było słonecznie, a deszcz padał tylko jednego dnia i szybko ustąpił. Noce spędzaliśmy przy otwartych oknach, zachwycając się przyjemnym, chłodnym górskim powietrzem, co skutkowało przeziębieniami. Na szczęście każdy był zaopatrzony w tabletki na ból gardła i chusteczki.

Wieczorami byliśmy zmęczeni i głodni, ale jeszcze organizowaliśmy sobie rozrywkę we własnym zakresie - jedni wybierali grę na gitarze, a inni spotykali się w pokojach na pogaduchy. Większość uczniów skorzystała z atrakcji hotelowych - jacuzzi, basenu i siłowni. Każdy dzień pozostawiał po sobie wiele wspomnień i zdjęć. Gdy trzeba było wyjechać, wszyscy stwierdziliśmy, że z radością zostalibyśmy dłużej w Murzasichlu.

Powrót zbliżył nas do siebie jeszcze bardziej. Dało się słyszeć głośne rozmowy, śpiew, śmiech. Dobrze się bawiliśmy – wyjazd nas zintegrował, pozwolił nam się do siebie zbliżyć i zaprzyjaźnić. A od poniedziałku już było można wspominać bardzo udaną wycieczkę.

Opracowała: Marta Socha, kl. 1a


Praktyki terenowe w Dusznikach-Zdroju

„Usłyszałem – zapomniałem, zobaczyłem – zapamiętałem, zrobiłem – zrozumiałem”. Z tego założenia wyszła pani profesor Anna Borowicz, organizując dla uczniów klas 3f i 3d praktyki terenowe w Dusznikach-Zdroju. Zamiast uczyć się teorii, mogliśmy osobiście zmierzyć prędkość przepływu wody w rzece czy czerpać papier w dusznickim Muzeum Papiernictwa.

4 września wyjechaliśmy punkt 6:00 spod budynku XXXVII LO. Po drodze zwiedziliśmy kopalnię złota w Złotym Stoku k. Kłodzka. Dowiedzieliśmy się między innymi, że obecnie złoto wydobywane jest w Złotym Stoku jako produkt uboczny przy eksploatacji rud arsenowych. Ruda ta zawiera ok. 5% arsenu, a złota w ilości ok. 2 g na 1 tonę. Pierwszy zapis o robotach górniczych prowadzonych w Złotym Stoku pochodzi z 1273 r. Przełomowym momentem w historii kopalni był rok 1679, kiedy do Złotego Stoku przybył aptekarz i alchemik Hans Schärffenberg. Po eksperymentalnym sukcesie, w 1709 r. rozpoczęła się w Złotym Stoku produkcja arszeniku, której wartość w 1723 r. trzykrotnie przekraczała wartość wyprodukowanego tam złota. Okoliczni mieszkańcy, których organizmy przyzwyczajone były do śladowych ilości arszeniku w wodzie, musieli zabierać w dłuższą podróż miejscową wodę, aby nie odzwyczaić od niej organizmu, bo po powrocie mogłoby to zakończyć się śmiertelnym zatruciem. Złotostocka kopalnia funkcjonowała aż do 1962 r., kiedy to, z niewyjaśnionych do dziś przyczyn, została zamknięta i zlikwidowana. W takim stanie pozostała przez 34 lata. W końcu, po przygotowaniach i spełnieniu wymaganych formalności otwarto podziemną trasę turystyczną „Kopalnia złota”, a przy niej Muzeum Górnictwa i Hutnictwa w Złotym Stoku. Obecnie do zwiedzania udostępnione są dwie sztolnie. Jedna z nich to transportowa sztolnia Gertruda, długości 2 km, z czego turyści odwiedzają tylko jej początkowy 500-metrowy odcinek. Znajduje się tam m.in. jedyne w Polsce Muzeum Przestróg i Apeli, w którym można podziwiać różnej wielkości tabliczki z uwiecznionymi najróżniejszymi hasłami, instrukcjami i ostrzeżeniami, mającymi informować, pouczać i przestrzegać. Do zwiedzania udostępniony jest też fragment sztolni Czarnej Górnej. W głębi sztolni znajduje się XVII-wieczny szyb, a w nim trasa turystyczna prowadząca 8 pięter w dół. Schody kończą się na głębokości 23 metrów, skąd krótki, bardzo kręty chodnik wiedzie do wysokiej podziemnej komory. Tutaj kaskadą wysokości 8 m spływa po skałach piękny, jedyny w Polsce i unikatowy w skali europejskiej podziemny wodospad.

Stamtąd pojechaliśmy prosto do Domu Wczasów Dziecięcych „Green Rest” w Dusznikach. Odwiedziliśmy Błędne Skałki, gdzie kręcono pojedyncze sceny filmu „Narnia”, oraz Szczeliniec Wielki – przykłady gór zrębowych. Spacerowaliśmy także po Kudowie Zdroju – kompleksie parkowym w uzdrowisku. Na pewno zapamiętamy naszych przewodników, którzy na każdej wycieczce opowiadali o pobycie Fryderyka Chopina w Dusznikach i zajmowali nas anegdotkami typu: „Pamiętajcie, że chodzenie po bagnach wciąga!” czy śpiewaniem w autokarze.

W ramach zajęć terenowych mierzyliśmy prędkość przepływu wody w rzece, prędkość wody w nurcie oraz przekrój mokry, co sprawiło nam chyba największą radość z powodu wchodzenia do rzeki w kaloszach, które i tak na niewiele się zdały… Dzień przed powrotem do Warszawy mieliśmy okazję na własne oczy zobaczyć Torfowisko Batorowskie, które zachwyciło wszystkich. Mieliśmy szczęście – pogoda dopisywała nam przez cały wyjazd, dlatego też chętnie wystawialiśmy twarze do słońca. Po obiedzie przespacerowaliśmy się po uzdrowisku, degustując wody mineralne w pijalni.

Wieczorem, z pomocą pani profesor Danuty Dąbrowskiej, określiliśmy pH gleby w pobliżu naszego ośrodka (lekko kwaśna), po czym udaliśmy się na pokaz fontann w Parku Zdrojowym. Zachwyciło nas połączenie barw z muzyką pod rozgwieżdżonym niebem. Po powrocie do ośrodka mieliśmy okazję uczestniczyć w ognisku, lecz większość z nas wybrała oglądanie meczu Polska–Czarnogóra, który, nawiasem mówiąc, zremisowaliśmy 1:1.

W czwartek, 7 września, wyruszyliśmy w kierunku Warszawy, aby po przedłużonych o te kilka dni wakacjach dołączyć do naszych kolegów i rozpocząć naukę w nowym roku szkolnym.

Tutaj znajduje się    plan naszych praktyk terenowych.

W marcu 2014 roku odbyły się kolejne praktyki, tym razem dla klasy 2F o profilu matematyczno- geograficznym.

Opracowała: Magdalena Lebiedziewicz, kl. 3d
(fragment artykułu ze szkolnej gazety „Propozycje”)