Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 2013/2014
- Primi inter pares


Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce w roku szkolnym 2013/2014

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:
 • Anita Joniak klasa klasa 1f, średnia ocen - 4,94
 • Klaudia Kowalczyk klasa 1e, średnia ocen - 4,88
 • Grzegorz Majewski klasa 1e, średnia ocen - 4,88
 • Ewelina Kwiatkowska klasa 2e, średnia ocen - 4,82
 • Michał Grzegorzewski klasa 1d, średnia ocen - 4,81
 • Dawid Malacina klasa 3f, średnia ocen - 4,81
 • Adrianna Piwko klasa 1f, średnia ocen - 4,81
 • Aleksandra Kwiatkowska klasa 2f, średnia ocen - 4,78
 • Magdalena Kielar klasa 3e, średnia ocen - 4,76
 • Dominika Krysiak klasa 3b, średnia ocen - 4,75


Konkursy i olimpiady przedmiotowe 2013/2014
 • Aleksandra Tychmańska, klasa 3b - finalistka XXVI Olimpiady Filozoficznej
 • Alicja Przybyś, klasa 3d - finalistka XXXVII Olimpiady Języka Angielskiego
 • Paula Taraszkiewicz, klasa za — III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Moja wiedza o II wojnie światowej"
 • Sebastian Król, klasa 2a - udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 • Barbara Wierczyńska, klasa 2a - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz", organizowanym przez Politechnikę Krakowską
 • Aleksandra Miesiąc, klasa 2g, Katarzyna Koztra, klasa 1c – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2014”


W marcu 2014 r. otrzymaliśmy gratulacje od Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za znakomite wyniki egzaminów maturalnych i zajęcie czołowego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących.
Kliknij, aby zobaczyć większy dyplom

Klub Ośmiu „Dąbrowski” - Młodzieżowy Wolontariat

Pracę Klubu Ośmiu „Dąbrowski" - Młodzieżowy Wolontariat doceniła stołeczna komisja, czyniąc go jednym zwycięzcą XXI edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpiło 19 maja 2014 roku w Sali Kongresowej PKiN.
Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, a to za sprawą Gościa Honorowego pana dyrektora Bogdana Madeja, któremu przyznano tytuł honorowego Ambasadora Dobra za wieloletnią pomoc Fundacji Świat na Tak oraz wsparcie udzielane naszemu szkolnemu wolontariatowi.

Szkolny Teatr Nie-Na-Żarty

W roku szkolnym 2013/2014 szkolny Teatr Nie-Na-Żarty odniósł dwa znaczne sukcesy na festiwalach teatralnych. Spektakl „Tylko nie mów nikomu” autorstwa Agnieszki Skotnickiej został wyróżniony na Mazowieckim Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Asteriada (nie przyznano miejsca I, lecz jedynie II, III i wyróżnienie). Natomiast na Śródmiejskim Festiwalu Talentów zajął II miejsce.